Golden Ringin harrastuspalkintojen säännöt

Yleiset, kaikkia lajeja koskevat säännöt 

 

Eri harrastuslajien tulokaspalkinto myönnetään vuosittain lupaavimmalle tulokkaalle, joka on aloittanut kilpailu-uransa kuluneena kalenterivuonna eli startannut virallisessa kokeessa saaden tuloksen (mukaan ei lasketa NOU, BH tai SOVE).  

Vuoden kultainen -palkinto jaetaan kunkin lajin parhaalle kunkin lajin pisteytyksen mukaan  

Pisteet 

  • Pisteitä saa Suomessa järjestetyistä virallisista kilpailuista ja näyttelyistä, jos ei lajikohtaisissa säännöissä toisin mainita 

  • Mukaan lasketaan vain hyväksytyt tulokset (ei siis nollatuloksesta saatuja pisteitä, poikkeuksena agility)

  • Kaikissa lajeissa lisäpisteet huomioidaan ainoastaan sellaisista kokeista, joiden tulokset hakija on sisällyttänyt osaksi vuoden koira/tulokas -hakemuksensa pisteitä

  • Pisteiden mennessä tasan vaikuttavat ensin Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n järjestämistä kilpailuista ja näyttelyistä saadut pisteet. Jos sellaisia ei ole, noudatetaan lajikohtaisissa ohjeissa olevaa ohjetta

  • Jos lajikohtaiset ehdot eivät täyty, palkinto jätetään jakamatta

  • Pisteet laskee ja ilmoittaa koiran omistaja (yhdistys vain tarkistaa ilmoitetut pisteet!)

Koiran tulee olla suomalaisomistuksessa ja omistajan tai ainakin yhden omistajista tulee olla Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäsen ja koiran on oltava rodultaan kultainennoutaja. 

Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n järjestämällä näyttelyllä ja kokeella tarkoitetaan Golden Ringin tai sen puolesta alueyhdistyksen järjestämää erikoisnäyttelyä tai GR-mestaruuskoetta. 

Palkintoa haetaan kunakin vuonna annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Mikäli tulokset eivät näy Kennelliiton Jalostustietokannassa, yhteyshenkilölle hakemuksen mukana toimitetaan kopio kilpailukirjasta tai arvostelulomakkeesta, mistä tulos käy ilmi. 

Vuosittainen kilpailukausi on 1.1. - 31.12. 

Palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen yleiskokouksessa ja tulokset julkaistaan Golden Ring - lehdessä. 

Näistä säännöistä päättää Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallitus. 

Jos kultainen saavuttaa poikkeuksellista menestystä näyttelyssä tai kokeessa missä tahansa lajissa, hallituksella on mahdollisuus palkita kyseinen koira erikoispalkinnolla