VUODEN KOIRAT 2023 HAKU JA SÄÄNNÖT

Golden Ringin Vuoden koira 2023 -palkintojen hakeminen

 

Vuoden koirat, vuoden kasvattajat ja SuperGolden, sekä Hyötykoira-palkinnot ovat jälleen jaossa! Palkintoja tulee anoa sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.12.2023.

Vuosittainen kilpailukausi on 1.1. - 31.12.

Koiran tulee olla suomalaisomistuksessa ja omistajan tulee olla Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäsen ilmoitettujen tulosten saavutus ajalta ja koiran on oltava rodultaan kultainennoutaja.

Hakijoita pyydetään laskemaan sääntöjen mukaiset pisteet valmiiksi, yhdistys tarkistaa vain ilmoitettujen pisteiden yhteenlaskut.

Tulokset julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla ja FB:ssä heti kun tulokset ovat selvillä, kuitenkin viimeistään tammikuun 2024 loppuun mennessä. Voittaja koirien omistajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ennen tulosten julkaisua.

SuperGolden 2023 ja kaikki tulokset julkaistaan vuoden 2024 ensimmäisessä lehdessä. Jos saat palkinnon, niin valmistauduthan toimittamaan pienen kirjoituksen ja kuvan koirastasi / kasvateistasi lehteen 1/2024.

Näistä säännöistä päättää Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallitus. 

Jos kultainen saavuttaa poikkeuksellista menestystä näyttelyssä tai kokeessa missä tahansa lajissa, hallituksella on mahdollisuus palkita kyseinen koira erikoispalkinnolla 

 


 

SuperGolden

 

Hallitus myöntää SUPERGOLDEN – erikoispalkinnon koiralle, joka on saavuttanut poikkeuksellista menestystä tai muuten merkittäviä asioita ja siten osoittanut olevansa monipuolinen kultainennoutaja. Koiran tulee olla suomalaisomistuksessa ja omistajan tulee olla Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäsen ja koiran on oltava rodultaan kultainennoutaja.

Vuodesta 2013 alkaen SuperGoldenia valittaessa on otettu huomioon myös aiempien vuosien saavutukset eli koira kokonaisuutena. Yhden kauden aikana hankitut useat tulokset eivät välttämättä ole pelkästään positiivinen asia, varsinkaan nuoren koiran kohdalla. Lajissa / lajeissa menestyminen on tärkeämpää kuin lajien määrä. Myös yhdessä lajissa poikkeuksellisen hyvä menestyminen voi olla SuperGoldenin -tittelin arvoista. Myös jokin muu merkittävä teko jollain elämänalueella esim. huumekoira, opaskoira voi olla voiton perusteena. Pääpaino on koiran rodunomaisuudessa (rodunomainen luonne, ulkomuoto sekä harrastaminen).

Kerro, mitä olet tehnyt kultaisesi kanssa, ja mitä tuloksia mahdollisesti saavutitte.

 


 

Yleiset, kaikkia koskevat säännöt 

 

Harrastuslajien tulokaspalkinto myönnetään vuosittain lupaavimmalle tulokkaalle, joka on aloittanut kilpailu-uransa kuluneena kalenterivuonna (mukaan ei lasketa NOU tai BH). Vuoden kultainen -palkinto jaetaan kunkin lajin parhaalle lajikohtaisen pisteytyksen mukaan.

Kopioita kilpailukirjoista ei tarvitse lähettää, ne pyydetään tarvittaessa erikseen (esim. tasapistetilanteessa).

Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n järjestämällä näyttelyllä ja kokeella tarkoitetaan Golden Ringin tai sen puolesta alueyhdistyksen järjestämää erikoisnäyttelyä tai GR-mestaruuskoetta. 

Palkintoa haetaan kunakin vuonna annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Näistä säännöistä päättää Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallitus. 

Jos kultainen saavuttaa poikkeuksellista menestystä näyttelyssä tai kokeessa missä tahansa lajissa, hallituksella on mahdollisuus palkita kyseinen koira erikoispalkinnolla 

Pisteet 

  • Pisteitä saa Suomessa järjestetyistä virallisista kilpailuista ja näyttelyistä, jos ei lajikohtaisissa säännöissä toisin mainita 

  • Mukaan lasketaan vain hyväksytyt tulokset (ei siis nollatuloksesta saatuja pisteitä, poikkeuksena agility)

  • Kaikissa lajeissa lisäpisteet huomioidaan ainoastaan sellaisista kokeista, joiden tulokset hakija on sisällyttänyt osaksi vuoden koira/tulokas -hakemuksensa pisteitä

  • Pisteiden mennessä tasan vaikuttavat ensin Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n järjestämistä kilpailuista ja näyttelyistä saadut pisteet. Jos sellaisia ei ole, noudatetaan lajikohtaisissa ohjeissa olevaa ohjetta

  • Jos lajikohtaiset ehdot eivät täyty, palkinto jätetään jakamatta

  • Pisteet laskee ja ilmoittaa koiran omistaja (yhdistys vain tarkistaa lähetetyt pisteet!)

VUODEN KOIRAT JA KASVATTAJAT SEKÄ MUUT PALKINNOT
- hakulomakkeet 2023

 

Vuoden AGILITY koirat

Vuoden KOIRATANSSI koirat

Vuoden MEJÄ koirat

Vuoden NOME koirat

Vuoden NOSEWORK koirat

Vuoden NÄYTTELY koirat

Vuoden NÄYTTELY veteraanit

Vuoden PK koirat

Vuoden RALLY-TOKO koirat

Vuoden TOKO koirat

Vuoden VEPE koirat
 

Vuoden AKTIIVI kasvattajat

Vuoden METSÄSTYS kasvattajat

Vuoden NÄYTTELY kasvattajat
 

Vuoden JALOSTUSkoirat
 

HYÖTYKOIRAT

SUPERGOLDEN

 

Lomakkeet ovat avoinna 1.12 - 31.12.2023.

Mikäli hakemus ei syystä tai toisesta onnistu tai huomaat taulukoissa / lomakkeissa epäselvyyksiä, niin yhteydenotot toivotaan sähköpostitse ensisijaisesti

vuodenkoirat@goldenring.fi  ja  sihteeri@goldenring.fi 
 

Pisteiden laskentaan liittyvät liitteet:

Vuoden Näyttelykoira ja Vuoden Näyttelyveteraani pistelaskuri päivitetty joulukuun osalta 17.12.2023.