VUODEN AKTIIVIKASVATTAJA

Pisteitä kerääviä koiria pitää olla vähintään kolme (3) ja enintään kaksitoista (12)

Pisteiden laskussa otetaan huomioon hyväksytyt tulokset missä tahansa virallisessa lajissa ja näyttelyiden osalta lisäktsi huomioidaan Golden Ringin epäviralliset näyttelyt.

Pisteet:

 • Koira voi saada yhden pisteen kustakin lajiryhmästä,  mikäli sillä on hyväksytty tulos jostakin kyseiseen lajiryhmään kuuluvasta lajista.  Koe/näyttelykäyntien kokonaismäärällä ei ole merkitystä, yhdestä lajiryhmästä voi saada vain yhden pisteen.
 • Yksi koira voi saada maksimissaan kolmesta lajiryhmästä pisteitä (yht. 3p).
 • Koira voi saada yhden lisäpisteen suoritetusta MH-luonnekuvauksesta tai Kennelliiton luonnetestistä.
 • Kasvattaja saa koirakohtaisten pisteiden lisäksi pisteitä jokaisesta lajiryhmästä, joihin hänen kasvattinsa ovat osallistuneet ja saaneet tuloksen. Jokaisesta lajiryhmästä saa yhden pisteen.
Lajiryhmätaulukko

Näyttely

NÄY

Agility

AGI

Tottelevaisuuskoe

TOKO

Rallytoko

RT

Jäljestämiskokeet

HIRV-H, MEJÄ, VAHI

Hyötykoirakokeet

HYK

Koiratanssi

KT, KT-V

Vesipelastuskoe

SOVE, VEPE

Rodunomaiset kokeet

NOU, NOME-A, NOME-B, NKM, NOWT

PK-lajit

BH, PAKK, PAHA, PAJÄ, PAEK, PAVH jne.

Pelastuskoirakokeet

PEKO, IPO-R

 

Lisäpiste: Luonne

MH, LTE, GR

 

 • PEVISA-tutkimukset huomioidaan seuraavasti:
  • Huomioidaan kaikkien kasvattien PEVISA-tutkimusprosentit.
  • Pisteitä saa sen mukaan, kuinka monta prosenttia kasvateista on PEVISA-tutkittu (lonkat, kyynärpäät, silmät).
  • Pisteytys taulukon mukaan:

kasvateista tutkittu

Pisteitä/lonkat

Pisteitä/kyynärpäät

Pisteitä/silmät

40<60 %

1

1

1

60<80 %

2

2

2

yli 80 %

3

3

3

 

Esimerkkitapaus: Kasvattaja A

koira 1: NÄY EH, NOU1, TOKO ALO3 = 3p (tulokset 3:sta eri lajiryhmästä)

koira 2: NÄY SERT, SOVE1, VEPE ALO1, VEPE AVO3 = 2p (tulokset 2:sta eri lajiryhmästä)

koira 3: NOU1, NOME-B ALO1, NOWT ALO2 = 1p (tulokset  yhdestä lajiryhmästä)

koira 4: NÄY H, MEJÄ AVO2,  MH, NOU1= 4p (tulokset 3:sta eri lajiryhmästä +1 MH-lisäpiste)

koira 5: NÄY EH, ERI, ROP, VSP = 1p (tulokset yhdestä lajista)

koira 6: NOU1 = 1p

Kasvattaja saa 6 lisäpistettä, koska tuloksia on yhteensä kuudesta lajiryhmästä

Pisteitä koe- ja näyttelykäynneistä yhteensä 3+2+1+4+1+1+6 = 18p

Kasvattaja A:n kasvatteja on tutkittu seuraavasti:

 •  lonkkakuvattu 65% --> 2p
 •  kyynärkuvattu 62% --> 2p
 •  silmätutkittu 57% --> 1p

Pisteitä tulee PEVISA-tutkimuksista yhteensä 2+2+1 = 5p

Kasvattaja A saa laji- ja PEVISA-pisteitä yhteensä 23p