VUODEN JALOSTUSKOIRA

 

Palkintoa voivat hakea jalostuskoiran omistajat, jotka ovat koko kyseisen kilpailuvuoden Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäseniä. Koiran on oltava rodultaan kultainennoutaja ja omistajan tulee olla suomalainen. 

  

Pisteet 

 

- Pisteiden laskussa otetaan huomioon kaksi (2) CACIBia/CACITia sekä kolme (3) SERTiä/vuosi/koira niin näyttelystä kuin metsästyskokeistakin. 

- Tasapisteissä ratkaisevat GR:n järjestämistä näyttelyistä ja kokeista saadut tulokset. 

- Pisteitä kerääviä koiria pitää olla vähintään kolme (3) ja enintään kaksitoista (12). 

- Pisteisiin otetaan mukaan enintään koiran kolme (3) parasta tulosta. 

- Pistelaskussa otetaan huomioon Suomessa järjestettävät näyttelyt ja kokeet. 

- Pisteet kerää ja laskee jalostuskoiran omistaja. Tiedot liitetään hakemukseen. 

  

Tulos 

Pistettä 

ROP 

VSP 

PU2/PN2 

PU3/PN3 

PU4/PN4 

SERT 

CACIB 

NOU1 

NOME-B/WT/NOME-A/KV (excellent) VOI 1 -tulos 

NOME-B/WT/NOME-A/KV (very good, good) VOI 2 tai 3 -tulos 

NOME-B/WT AVO 1 -tulos 

NOME-B/WT AVO 2 tai 3 -tulos 

NOME-B/WT ALO 1 -tulos 

NOME-B/WT ALO 2 tai 3 -tulos 

NOME-A, KV-koe, SERT 

NOME-A, KV-koe, CACIT