SYYSKOKOUS 2023

KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY SYYSKOKOUS 2023
 

HYBRIDIKOKOUS
(Päivämäärä päätetty tammikuussa 2023, sivu päivitetty 14.3.2023, 15.10.2023, 29.10.2023 ja 4.11.2023)


Aika: Sunnuntai 19.11.2023 klo 14:00

Lähikokous: Original Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa (Kahvitarjoilu klo 13:30)

Tietoliikenneyhteys:  Teams 


SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA - JULKAISTU 4.11.2023


1.KOKOUKSEN AVAUS


2.KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ ÄÄNIVALTAISTEN JÄSENTEN MÄÄRÄN TOTEAMINEN

2.1 Esitys
Yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan syyskokous on pidettävä loka-joulukuussa. Saman pykälän mukaan kutsu jäsenille on ilmoitettava yhdistyksen jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen internetsivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen internetsivuilla 4.11.2023 eli sääntöjen määräämällä tavalla. Todetaan kokouksessa olevan xxx äänivaltaista jäsentä, joista xxx kokouspaikalla ja xxx tietoliikenneyhteydellä.
2.2 Päätös


3.
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

3.1 Esitys
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.
3.2 Päätös


4.
TYÖJÄRJESTYS

4.1 Esitys
Syyskokouksen alussa jaetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista on julkaistu etukäteen yhdistyksen internetsivuilla 4.11.2023.
4.2 Päätös


5.VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUDET SEURAAVALLE KALENTERIVUODELLE

5.1 Esitys
Hallitus esittää hyväksyttäväksi vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion. Hallitus esittää jäsenmaksujen pitämistä ennallaan seuraavasti: varsinainen jäsen 28 euroa, perhejäsen 4 euroa ja pentuejäsen 10 euroa. Hallitus esittää lisäksi, että uusilta jäseniltä ei perittäisi liittymismaksua. Ulkomailla asuvilta jäseniltä peritään jäsenmaksun lisäksi 10 euroa lehden postituskuluja.
5.2 Päätös

6.HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

6.1 Esitys
Valitaan kaudelle 2024-2025 puheenjohtaja.
Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan: ”Puheenjohtajaehdokkaaksi tulee ilmoittautua sähköisesti yhdistyksen sihteerille viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta. Syyskokouksessa voi ilmoittautua puheenjohtajaehdokkaaksi vain siinä tapauksessa, että määräajan umpeutumiseen mennessä ehdokkaita ei ole asetettu, tai syyskokouksen alkaessa kaikki ehdokkaat ovat peruneet ehdokkuutensa. Puheenjohtajaehdokkaat julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla viimeistään 2 viikkoa ennen syyskokousta, tai kokouskutsun yhteydessä.”
Yhdistyksen sihteerille puheenjohtajaehdokkaiksi kaudelle 2024-2025 on määräaikaan
mennessä (kolme viikkoa ennen kokousta ts. viim. 28.10.2023 klo 23:59) ilmoittautunut yksi ehdokas, Erika Jylhä-Pekkala.

6.2 Päätös


7.HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

7.1 Esitys
Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Anu Kilponen, Heidi Levander ja Tea Sundberg.
Hallituksessa jatkavat Tuomo Rusila (2022-2024), Tuuli Söderlund (2022-2024), Veijo Tirkkonen (2022-2024), Tiina-Leena Hämäläinen (2023-2025), Elina Muuri (2023-2025) ja Petri Tuominen (2023-2025).
7.2 Päätös


8.VALITAAN YKSI TAI KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA VARATOIMINNANTARKASTAJAA TAI TILINTARKASTAJAA JA VARATILINTARKASTAJAA

8.1 Esitys
Hallitus esittää valittavaksi toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat vuodelle 2024.
8.2 Päätös


9.
ASETETAAN TOIMIKUNNAT JA VALITAAN NIIDEN PUHEENJOHTAJAT

9.1 Esitys
Hallitus esittää, että asetettaisiin jalostustoimikunta, luonnetoimikunta ja nometoimikunta ja valitaan toimikunnille puheenjohtajat.
9.2 Päätös


10.
VALITAAN EDUSTAJAT KENNELJÄRJESTÖIHIN

10.1 Esitys
Hallitus esittää, että syyskokous valtuuttaisi hallituksen valitsemaan edustajat Suomen Palveluskoiraliiton ja Agilityliiton kokouksiin, kun yhdistyksen toimikunnat on muodostettu ja toimihenkilöt valittu (tammikuu 2024).
10.2 Päätös
 

11.HALLITUKSEN KOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT

11.1 Esitys
Hallitus esittää vuodelle 2024 kulukorvauksiksi puheenjohtajalle 30€/kk (v.2016-2023 30€/kk) ja sihteerille 30€/kk (v.2016-2023 30€/kk). Lisäksi hallitus esittää, että syyskokous valtuuttaisi hallituksen päättämään muut kulukorvaukset vuodelle 2024.
11.2 Päätös

11.3 Esitys
Hallitus esittää, että kokous hyväksyy syyskokouksen 26.11.2022 pöytäkirjan (KOKOUSLIITE 1, Syyskokous 26112022 pöytäkirja). Pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, mutta ei kumpikaan pöytäkirjantarkastajista, joten yleiskokouksen on se hyväksyttävä.
11.4 Päätös

12.
JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

12.1 Esitys
Ei jäsenten esittämiä asioita.
12.2 Päätös


13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________