SYYSKOKOUS 2022

KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY SYYSKOKOUS 2022

 

Aika: Lauantai 26.11.2022 klo 15:30 kahvit, 16:00 kokous

Paikka: Nokia Eden, Paratiisikatu 2, 37120 Nokia sekä tietoliikenneyhteys (Teams)

Viitaten 11.7.2022 Tasavallan presidentin vahvistamaan lakiin (Finlex: Laki yhdistyslain muuttamisesta 663/2022) kokous järjestetään hybridikokouksena eli mahdollistetaan tietoliikenneyhteyden käyttäminen.

Kokouksessa käytetään sähköistä äänestysmahdollisuutta esimerkiksi mentimeter tai äänestyskoppi.fi-palvelua, joka mahdollistaa suljettujen lippuäänestysten järjestämiseen niin, että vaalisalaisuus säilyy. Vain äänioikeutetut jäsenet osallistuvat äänestykseen ja järjestelmä varmistaa, ettei kukaan pääse äänestämään useampaa kertaa. Tällaista sähköistä äänestyspalvelua käyttäessä annetaan tarvittaessa kokoukseen osallistujien tiedot äänestyksen järjestäjille.

Jos osallistuja ei halua luovuttaa yhteystietoja sähköiseen mahdolliseen äänestysjärjestelmään esimerkiksi mentimeter tai äänestyskoppi.fi-palveluun, on mahdollista osallistua myös lähikokoukseen.

Voit ilmoittautua kokoukseen etukäteen alla olevalla lomakkeella tai vain saapua kokouspaikalle. Kokouksen kulku: jäsenten puhevalta on rajoitettu kokouksen aikana ja jäsen saa puheenvuoron pyytämällä esimerkiksi teams-sovelluksen kädennostolla.

Tietoliikenneyhteyksin osallistuville toimitetaan osallistumislinkki (Teams) ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin ennen kokousta.

 

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1.KOKOUKSEN AVAUS

 

2.KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

2.1 Esitys
Yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan syyskokous on pidettävä loka-joulukuussa. Saman pykälän mukaan kutsu jäsenille on ilmoitettava yhdistyksen jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen internetsivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta.  Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen internetsivuilla 10.11.2022 eli sääntöjen määräämällä tavalla.

2.2 Päätös

 

3.KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

3.1 Esitys
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.

3.2 Päätös

 

4.TYÖJÄRJESTYS

4.1 Esitys
Syyskokouksen alussa on jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista on myös julkaistu etukäteen yhdistyksen internetsivuilla 10.11.2022.

4.2 Päätös

 

5.VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUDET SEURAAVALLE KALENTERIVUODELLE

5.1 Esitys
Hallitus esittää hyväksyttäväksi vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion. Hallitus esittää jäsenmaksujen pitämistä ennallaan seuraavasti: varsinainen jäsen 28 euroa, perhejäsen 4 euroa ja pentuejäsen 10 euroa. Hallitus esittää lisäksi, että uusilta jäseniltä ei perittäisi liittymismaksua (vuonna 2022 on ollut 3 euroa). Ulkomailla asuvilta jäseniltä peritään jäsenmaksun lisäksi 10 euroa lehden postituskuluja.

5.2 Päätös

 

6.HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

6.1 Esitys
Vuonna 2021 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Erika Jylhä-Pekkala kaudelle 2022 - 2023 eli tänä vuonna ei puheenjohtajaa valita.                          

6.2 Päätös

 

7.HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

7.1 Esitys
Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Elina Muuri, Mikaela Sauvala ja Petri Tuominen. Hallituksessa jatkavat Anu Kilponen (jäljellä 1 vuosi), Heidi Levander (jäljellä 1 vuosi) ja Tea Sundberg (jäljellä 1 vuosi), Tuomo Rusila (jäljellä 2 vuotta), Tuuli Söderlund (jäljellä 2 vuotta) ja Veijo Tirkkonen (jäljellä 2 vuotta).

7.2 Päätös
 

8.VALITAAN YKSI TAI KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA VARATOIMINNANTARKASTAJAA TAI TILINTARKASTAJAA JA VARATILINTARKASTAJAA

8.1 Esitys
Hallitus esittää valittavaksi toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat vuodelle 2023.

8.2 Päätös

 

9.ASETETAAN TOIMIKUNNAT JA VALITAAN NIIDEN PUHEENJOHTAJAT

9.1 Esitys
Hallitus esittää, että asetettaisiin jalostustoimikunta, luonnetoimikunta ja nometoimikunta.

9.2 Päätös

 

10.VALITAAN EDUSTAJAT KENNELJÄRJESTÖIHIN

10.1 Esitys

Hallitus esittää, että syyskokous valtuuttaisi hallituksen valitsemaan edustajat Suomen Palveluskoiraliiton ja Agilityliiton kokouksiin, kunhan yhdistyksen toimikunnat on muodostettu ja toimihenkilöt valittu (tammikuu 2023).

10.2 Päätös

 

11.HALLITUKSEN KOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT
Ei esitettäviä asioita.

 

12.JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

12.1 Esitys

Sauli Aaltonen, Katja Kuusela, Sonja Lahdenranta-Husu, Tytti Lintenhofer ja Ada Pykäläniemi ovat esittäneet seuraavan vaatimuksen 7.6.2022:
Kultainen Rengas -Golden Ring GR ry:n puheenjohtajan erottaminen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa ja uuden SKL valtuuston varavaltuutetun valinnasta
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti me tämän kirjallisen vaatimuksen laatineet vaadimme yhdistyksen seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi puheenjohtaja Erika Jylhä-Pekkalan erottamisen puheenjohtajan tehtävästä. Olemme esittäneet saman vaatimuksen hallituksen kokouksessa 6.6.2022, myös pöytäkirjaan merkittäväksi. Lisäksi vaadimme seuraavassa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi Kennelliiton valtuuston varajäsenen valinnan uudelleen kevätkokouksen 2022 valitseman varavaltuutetun (Erika Jylhä-Pekkalan) tilalle.

12.2 Päätös

 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

SYYSKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
 

Hallitus on päättänyt, että syyskokoukseen tulisi ilmoittautua torstaihin 24.11.2022 klo 16:00 mennessä oheisella lomakkeella.

Pyydämme ilmoittautumisia tarjoilua sekä etäyhteyden järjestämistä varten.

Kokoukseen voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista lähikokouksessa osoitteessa Nokia Eden, Paratiisikatu 2, 37120 Nokia

*
*
*
*
*
*

Kahvitarjoilut Nokialla!
Tervetuloa!

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.