SYYSKOKOUS 2021

KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY SYYSKOKOUS 2021

 

Aika: Sunnuntai 21.11.2021 klo 12:30 kahvit, 13:00 kokous

Paikka: Pirkkalan yhteislukio, Urheilutie 11, 33960  PIRKKALA 

 

Kokous järjestetään lähikokouksena korona-turvallisuus huomioiden.

 

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1.KOKOUKSEN AVAUS

 

2.KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

2.1 Esitys
Yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan syyskokous on pidettävä loka-joulukuussa. Saman pykälän mukaan kutsu jäsenille on ilmoitettava yhdistyksen jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen internetsivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta.  Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen internetsivuilla 5.11.2021 eli sääntöjen määräämällä tavalla.

2.2 Päätös

 

3.KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

3.1 Esitys
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.

3.2 Päätös

 

4.TYÖJÄRJESTYS

4.1 Esitys
Syyskokouksen alussa on jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista on myös julkaistu etukäteen yhdistyksen internetsivuilla.

4.2 Päätös

 

5.VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUDET SEURAAVALLE KALENTERIVUODELLE

5.1 Esitys
Hallitus esittää hyväksyttäväksi vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa ja tulo- ja menoarviota, varsinainen jäsenmaksu (nyt varsinainen jäsen 28 euroa) sekä liittymis- ja muiden jäsenmaksujen pitämistä ennallaan (liittymismaksu 3 euroa, perhejäsen 4 euroa, pentuejäsen 10 euroa. Ulkomailla asuvilta jäseniltä peritään lisäksi 10 euroa lehden postituskuluja.).

5.2 Päätös

 

6.HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

6.1 Esitys                          
Valitaan kaudelle 2022-2023 puheenjohtaja

Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan:
”Puheenjohtajaehdokkaaksi tulee ilmoittautua sähköisesti yhdistyksen sihteerille viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta. Syyskokouksessa voi ilmoittautua puheenjohtajaehdokkaaksi vain siinä tapauksessa, että määräajan umpeutumiseen mennessä ehdokkaita ei ole asetettu, tai syyskokouksen alkaessa kaikki ehdokkaat ovat peruneet ehdokkuutensa. Puheenjohtajaehdokkaat julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla viimeistään 2 viikkoa ennen syyskokousta, tai kokouskutsun yhteydessä.”

Yhdistyksen sihteerille puheenjohtajaehdokkaiksi kaudelle 2022-2023 on määräaikaan
mennessä (kolme viikkoa ennen kokousta ts. viim. 31.10.2021) ilmoittautunut yksi ehdokas,
Erika Jylhä-Pekkala.

6.2 Päätös

 

7.HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

7.1 Esitys
Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Sari Kauppinen, Joni Kohonen ja Piia Joki-Erkkilä. Hallituksessa jatkavat Sonja Lahdenranta-Husu (2021-2023), Katja Kuusela (2021-2023), Tytti Lintenhofer (2021-2023), Ada Pykäläniemi (2020-2022), Sauli Aaltonen (2020-2022), Mikaela Sauvala (2020-2022).  

7.2 Päätös
 

8.VALITAAN YKSI TAI KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA VARATOIMINNANTARKASTAJAA TAI TILINTARKASTAJAA JA VARATILINTARKASTAJAA

8.1 Esitys
Hallitus esittää valittavaski toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat vuodelle 2022.

8.2 Päätös

 

9.ASETETAAN TOIMIKUNNAT JA VALITAAN NIIDEN PUHEENJOHTAJAT

9.1 Esitys
Hallitus esittää, että asetettaisiin jalostustoimikunta, luonnetoimikunta ja nometoimikunta

9.2 Päätös

 

10.VALITAAN EDUSTAJAT KENNELJÄRJESTÖIHIN

10.1 Esitys

Hallitus esittää, että syyskokous valtuuttaisi hallituksen valitsemaan edustajat Suomen Palveluskoiraliiton ja Agilityliiton kokouksiin, kunhan yhdistyksen toimikunnat on muodostettu ja toimihenkilöt valittu (tammikuu 2022).

10.2 Päätös

 

11.HALLITUKSEN KOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT
Ei esitettäviä asioita.

 

12.JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
Ei esitettäviä asioita.

 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

SYYSKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN on päättynyt
tiistaina 16.11.2021 klo 20:00. 

 

Kiitos ilmoittautumisesta!