KEVÄTKOKOUS 2023

KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY KEVÄTKOKOUS 2023

 

Aika: Lauantai 25.3.2023 klo 15:30 Kahvitarjoilu

Paikka: Solo Sokos Hotel TorniRatapihankatu 43, 33100 Tampere sekä tietoliikenneyhteys (Teams)

Viitaten 11.7.2022 Tasavallan presidentin vahvistamaan lakiin (Finlex: Laki yhdistyslain muuttamisesta 663/2022) kokous järjestetään hybridikokouksena eli mahdollistetaan tietoliikenneyhteyden käyttäminen.

Kokouksessa käytetään sähköistä äänestysmahdollisuutta esimerkiksi mentimeter tai äänestyskoppi.fi-palvelua, joka mahdollistaa suljettujen lippuäänestysten järjestämiseen niin, että vaalisalaisuus säilyy. Vain äänioikeutetut jäsenet osallistuvat äänestykseen ja järjestelmä varmistaa, ettei kukaan pääse äänestämään useampaa kertaa. Tällaista sähköistä äänestyspalvelua käyttäessä annetaan tarvittaessa kokoukseen osallistujien tiedot äänestyksen järjestäjille.

Jos osallistuja ei halua luovuttaa yhteystietoja sähköiseen mahdolliseen äänestysjärjestelmään esimerkiksi mentimeter tai äänestyskoppi.fi-palveluun, on mahdollista osallistua myös lähikokoukseen.

Voit ilmoittautua kokoukseen etukäteen alla olevalla lomakkeella tai vain saapua kokouspaikalle. Kokouksen kulku: jäsenten puhevalta on rajoitettu kokouksen aikana ja jäsen saa puheenvuoron pyytämällä esimerkiksi teams-sovelluksen kädennostolla.

Tietoliikenneyhteyksin osallistuville toimitetaan osallistumislinkki (Teams) ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin ennen kokousta.

 

PALKITAAN VUODEN KOIRAT 2022
-jaetaan muistamiset Vuoden 2022 koirille, jonka jälkeen alkaa kevätkokous

 

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA

 

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Esitys         

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa.

2.2 Päätös
 

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ ÄÄNIVALTAISTEN JÄSENTEN MÄÄRÄN TOTEAMINEN

3.1 Esitys

Yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan: "Yhdistys kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen maalis-toukokuussa. Kokouksen ajan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen internetsivuilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta."
Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen internetsivuilla 9.3.2023 eli sääntöjen määräämällä tavalla.

Todetaan kokouksessa olevan xxx äänivaltaista jäsentä, joista xxx etäyhteydellä ja xxx kokouspaikalla.

3.2 Päätös

 

4. TYÖJÄRJESTYS

4.1 Esitys

Kokouksen alussa osallistujille on jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.2 Päätös                                                                                                                                          

 

5. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2022

5.1 Esitys

Toimintakertomus ja tilinpäätös on jaettu kokouksen alussa osallistujille. Esitetään toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2022.

5.2 Päätös

 

6. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ EDELLISEN VUODEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

6.1 Esitys

Esitetään, että vuoden 2022 tilinpäätös vahvistetaan sekä vastuuvapaus myönnetään edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6.2 Päätös

                         

7. HALLITUKSEN KOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT

7.1 Esitys

Syyskokouksessa valittu NOME-toimikunnan puheenjohtaja Pia Kyllönen on eronnut tehtävästään 16.2.2023. Hallitus on perustanut NOME-työryhmän 21.2.2023 ja työryhmää vetää Maarit Martikainen.
Hallitus esittää NOME-toimikunnan puheenjohtajaksi Maarit Martikaista ja ehdottaa yleiskokoukselle, että Maarit Martikaisen kokoama NOME-työryhmä jatkaa NOME-toimikuntana.

7.2 Päätös

 

7.3 Esitys

Hallitus esittää yleiskokoukselle hyväksyttäväksi Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n yhdistyksen sääntömuutosehdotukset. Tullakseen hyväksytyksi muutosehdotusta tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä. (KOKOUSLIITE 1 ja KOKOUSLIITE 2 tämän kokouskutsun yhteydessä)

7.4 Päätös

 

8. JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

8.1 Esitys

Ei jäsenten esittämiä asioita.

8.2 Päätös

 

9. MUUT ASIAT, JOISTA EI VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖKSIÄ

 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

PDF-tiedostoKultainen Rengas Golden Ring GR ry sääntömuutosehdotus_10032023.pdf (514 kB)
KOKOUSLIITE 1 - Säännöt erikseen avattuna
PDF-tiedostoKultainen Rengas Golden Ring GR ry SÄÄNTÖMUUTOS EHDOTUS 2023 10032023.pdf (448 kB)
KOKOUSLIITE 2 - Säännöt yhteen kirjoitettuna

KEVÄTKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN on päättynyt
torstaina 23.3.2023 klo 16:00. 

 

Kiitos ilmoittautumisesta!