KEVÄTKOKOUS 2022

KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY KEVÄTKOKOUS 2022

 

Tervetuloa Golden Ring ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Aika: Lauantai 2.4.2022 klo 12:30

Paikka: Pirkkalan yhteislukio, Urheilutie 11, 33960 Pirkkala

Golden Ring ry:n hallitus kutsuu jäsenet kevätkokoukseen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja lisäksi päätetään yhdistyksen edustajista Kennelliiton yleiskokoukseen sekä valtuustoon kaudelle 2023-2025. Kevätkokouksen yhteydessä palkitaan ansioituneita yhdistyksen jäseniä, jaetaan vuoden 2021 Geronimo Trophy sekä nautitaan pienimuotoisesta kahvitarjoilusta.

Viitaten väliaikaiseen poikkeamalakiin (Finlex: 375/2021) päätti hallitus kokouksessaan 7.2.2022, että kevätkokous järjestetään hybridikokouksena eli mahdollistaen myös etäyhteydellä osallistumisen. Osallistumistavasta riippumatta kokoukseen tulee jokaisen ilmoittautua 28.3.2022 klo 21.00 mennessä alla olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Etäyhteydelle osallistuville toimitetaan kokousmateriaalit sekä osallistumislinkki (Teams) ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin viimeistään kokouspäivän aamuna.

Kokouksen tarkempi esityslista on liitteenä.

 

 

KEVÄTKOKOUS 2022KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY KEVÄTKOKOUS 2022

 

Aika: Lauantai 2.4.2022 klo 12:30

Paikka: Pirkkalan yhteislukio, Urheilutie 11, 33960 Pirkkala

 

1. KOKOUKSEN AVAUS

 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Esitys         

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa.

2.2 Päätös
 

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ ÄÄNIVALTAISTEN JÄSENTEN MÄÄRÄN TOTEAMINEN

3.1 Esitys

Yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan: "Yhdistys kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen maalis-toukokuussa. Kokouksen ajan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen internetsivuilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta."
Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen internetsivuilla 18.3.2022 eli sääntöjen määräämällä tavalla.

Todetaan kokouksessa olevan xx äänivaltaista jäsentä, joista x etäyhteydellä ja x kokouspaikalla.

3.2 Päätös

 

4. TYÖJÄRJESTYS

4.1 Esitys

Kokouksen alussa osallistujille on jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.2 Päätös                                                                                                                                          

 

5. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2021

5.1 Esitys

Toimintakertomus ja tilinpäätös on jaettu kokouksen alussa osallistujille. Esitetään toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2021.

5.2 Päätös

 

6. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ EDELLISEN VUODEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

6.1 Esitys

Esitetään, että vuoden 2021 tilinpäätös vahvistetaan sekä vastuuvapaus myönnetään edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6.2 Päätös

                         

7. HALLITUKSEN KOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT

7.1 Esitys

Valitaa edustajat 27.11.2022 pidettävään Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen sekä valtuustoon kaudelle 2023-2025.

7.2 Päätös

 

8. JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

8.1 Esitys

Ei jäsenten esittämiä asioita.

8.2 Päätös

 

9. MUUT ASIAT, JOISTA EI VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖKSIÄ

 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kultainen Rengas GoldenRing GR ry:n

KEVÄTKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
maanantaihin 28.3.2022 klo 21:00 mennessä oheisella lomakkeella

 

Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet ja linkki etäkokoukseen perjantaina 1.4.2022 klo 21:00 mennessä sähköpostitse.

Kokous järjestetään Teams-sovelluksella ja mahdolliset äänestykset Mentimeter-sovelluksella

 

*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.