KEVÄTKOKOUS 2021

KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY KEVÄTKOKOUS 2021

 

Aika: Lauantai 24.4.2021 klo 13:00

Paikka: Selkäläntie 123a 98980 Kallunki + etäosallistuminen (Teams, mahdolliset äänestykset Mentimeter)

  • Etukäteen ilmoittautuminen on pakollinen (lomake sivun alareunassa) 
  • Paikan päällä osallistuvien määrää voidaan rajata Aluehallintoviranomaisten ohjeiden mukaan
  • Hallitus suosittelee osallistumista kokoukseen etänä

 

1. KOKOUKSEN AVAUS

 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Esitys         

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa.

2.2 Päätös
 

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ÄÄNIVALTAISTEN JÄSENTEN MÄÄRÄN TOTEAMINEN

3.1 Esitys

Yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan: "Yhdistys kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen maalis-toukokuussa. Kokouksen ajan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen internetsivuilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta."
Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen internetsivuilla 9.4.2021 eli sääntöjen määräämällä tavalla.

3.2 Päätös

 

4. TYÖJÄRJESTYS

4.1 Esitys

Kokouksen alussa osallistujille on jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.2 Päätös                                                                                                                                          

 

5. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2020 

5.1 Esitys

Toimintakertomus ja tilinpäätös on jaettu kokouksen alussa osallistujille. Esitetään toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020.

5.2 Päätös

 

6. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ EDELLISEN VUODEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

6.1 Esitys

Esitetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamista.

6.2 Päätös

                         

7. HALLITUKSEN KOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT

7.1 Esitys

Hallitus esittää, että sääntömuutoksen pentuejäsenten liittämisestä 5 §:ssä.

5. § Yhdistyksen jäsenyys (NYKYINEN SÄÄNTÖKOHTA) 

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, pentue-, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut yksityinen henkilö. Perhejäsen on varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa vakituisesti asuva henkilö. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisuja. Pentuejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka kasvattaja ilmoittaa pentunsa ostajaksi yhdistyksen jäsenyyteen ja maksaa tämän liittymismaksun. Pentuejäseneksi ilmoitettavalta henkilöltä tulee kasvattajan toimittaa kirjallinen suostumus jäsensihteerille. Tällä kirjallisella suostumuksella pentuejäsen hyväksyy liittämisen yhdistyksen jäseneksi ja siirtyy halutessaan seuraavana vuonna varsinaiseksi jäseneksi maksaen itse jäsenmaksunsa. Uudet varsinaiset jäsenet, pentue- ja perhejäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenyys alkaa siitä, kun päätös jäseneksi ottamisesta on tehty. 

Syyskokous päättää vuosittain liittymis- ja jäsenmaksuista. Liittymismaksu pitää maksaa liittyessä yhdistyksen jäseneksi ja jäsenmaksu on maksettava vuosittain. 

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä ainaisjäseneksi henkilön, joka on ollut yhdistyksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kolmekymmentä vuotta. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan henkilö kutsua täysilukuisen hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Ainais- ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä alueyhdistyksiä, jotka vastaavat yhdistyksen alueellisesta toiminnasta. Alueyhdistyksen säännöt ja sääntömuutokset on hyväksytettävä Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallituksessa. 

Hallituksen esitys sääntökohdasta 5. §

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, pentue-, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut yksityinen henkilö. Perhejäsen on varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa vakituisesti asuva henkilö. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisuja. Pentuejäsen on kasvattajan kautta liittynyt uusi pennunomistaja, joka siirtyy halutessaan seuraavana vuonna varsinaiseksi jäseneksi maksaen itse jäsenmaksunsa. Uudet varsinaiset jäsenet, pentue- ja perhejäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenyys alkaa siitä, kun päätös jäseneksi ottamisesta on tehty. 

Syyskokous päättää vuosittain liittymis- ja jäsenmaksuista. Liittymismaksu pitää maksaa liittyessä yhdistyksen jäseneksi ja jäsenmaksu on maksettava vuosittain. 

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä ainaisjäseneksi henkilön, joka on ollut yhdistyksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kolmekymmentä vuotta. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan henkilö kutsua täysilukuisen hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Ainais- ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä alueyhdistyksiä, jotka vastaavat yhdistyksen alueellisesta toiminnasta. Alueyhdistyksen säännöt ja sääntömuutokset on hyväksytettävä Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallituksessa.

7.2 Päätös

 

8. JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

8.1 Esitys
Ei jäsenten esittämiä asioita.

8.2 Päätös

 

9. MUUT ASIAT, JOISTA EI VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖKSIÄ

 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

PDF-tiedostoGR_kevätkokous2021_nettiinPTK.pdf (588 kB)
Kultainen Rengas GoldenRing GR ry kevätkokouksen 2021 pöytäkirja