Kennelnimen hakeminen

1.1.2022 lähtien rotujärjestön henkilöjäsenet voivat hakea rotujärjestöltä kennelnimen puoltoa, jos heidän jäsenyys yhdistyksessä on kestänyt yli vuoden verran. 
 

Kennelnimellä tarkoitetaan nimeä, joka liitetään kasvattajan kaikkien kasvattien nimen eteen pentuja rekisteröitäessä. Kennelnimi ei ole pentueen rekisteröinnin ehto.

Kennelnimeä haetaan Suomen Kennelliitosta, hakeminen on maksullista. Hakija täyttää sähköisen kennelnimihakemuksen OmaKoira-palvelussa. Kennelliiton kasvattajanperuskurssin suorituksen lisäksi tulevan kasvattajan on myös allekirjoitettava Kasvattajasitoumus, jotta hakemukset menevät eteenpäin.

Kennelliitto toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestölle, joka käsittelee hakemuksen rotujärjestön puoltoa varten.
 

-hallitus-