Geenitestit

Kultaisillanoutajilla esiintyy periytyviä sairauksia, jotka voidaan todeta geenitestien avulla. Näiden sairauksien periytymismekanismi on resessiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että sairastuakseen koira tarvitsee sairautta aiheuttavan geenin kummaltakin vanhemmaltaan. Ns. ”kantaja” (carrier) on ilmiasultaan terve koira, joka periyttää sairautta, mutta ei itse ole kliinisesti sairas. Kantaja-koiraa ja jopa geenitestissä "sairaaksi" (affected) todettua koiraa voidaan käyttää tietyin rajoituksin jalostukseen; tällöin parituskumppanin tulee olla geeniperimältään terve eli ”normaali” (clear). 

Kultaistennoutajien geenitestit:

  • GR_PRA1, GR_PRA2, prcd-PRA, ”Progressiivinen Retinan Atrofia” on perinnöllinen verkkokalvon surkastuma, joka johtaa sokeuteen. Tällä hetkellä sairauden aiheuttavia geenivirheitä on paikannettu kolme kappaletta, mutta sairautta aiheuttavia muotoja on näiden kolmen jo tunnetun lisäksi muitakin
     
  • Iktyoosi, ”kalansuomutauti” on ihon sarveistumisen häiriö, joka yleensä ilmenee jo nuorella iällä ja kestää läpi elämän. Kaikki geneettisesti sairaat eivät aina sairastu/oireile kliinisesti.
     

.