NUORTEN KOIRIEN KATSELMUKSET

EPÄVIRALLINEN NUORTEN KOIRIEN KATSELMUS

Rotujärjestö järjestää ajoittain nuorille kultaisille noutajille epävirallisen nuorten koirien katselmuksen. 

Katselmuksessa arvioidaan sekä rodunomaista työskentelyä että koiran rakennetta ja ulkomuotoa. Katselmukseen voivat osallistua myös kives- ja purentavikaiset koirat. Jokainen koira saa katselmuksen jokaisesta osiosta kirjallisen arvostelun. 

Ulkomuoto-osuudesta vastaan ulkomuototuomari ja nouto-osuuksista Golden Ringin nometoimikunta tai paikallisen noutajakoirayhdistyksen kokeneet kouluttajat. 

Koirat suorittavat katselmuksessa neljä (4) eri tehtäväpistettä. Nouto-osiot koostuvat vesityöstä, markkeerauksesta ja hakualuetyöskentelystä. Neljäntenä tehtäväpisteenä on ulkomuoto ja rakenne. Katselmuksessa arvioidaan myös koiran reagointia laukaukseen (jos ohjaaja niin haluaa) sekä sosiaalista käyttäytymistä toisia koiria ja ihmisiä kohtaan. 

Jos osallistujia on paljon, koirat jaetaan ryhmiin, jotka kiertävät ryhmänä tehtäväpisteet läpi. Jos osallistujia on vähemmän, kierretään rastipisteet pareissa tai yksittäin.

Koiran ei tarvitse osata valmiiksi mitään, vaan tässä katselmuksessa nimenomaan tarkastellaan koiran luontaista kykyä tehtävien suorittamisessa. Tärkeintä on, että koira tulee luokse kutsuttaessa. Tehtävät voidaan tehdä dummylla tai riistalla, vesitehtävässä ei ole venettä.

Mukaan koiralle rokotustodistus, talutin, pyyhe, vesikuppi ja pilli tms.

Vuoden 2021 Nuorten koirien katselmukset löydät täältä!