PEVISA-ohjelma

 

Kultainennoutaja on rotu, jolla on ollut käytössä viiden vuoden välein päivitettävä Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma eli PEVISA jo vuodesta 1984 alkaen. Ohjelman avulla pyritään vastustamaan perinnöllisiä sairauksia ja vikoja sekä edistämään geneettisen monimuotoisuuden säilymistä rodussa. PEVISA-ohjelman tulee olla sopusoinnussa rodun Jalostuksen tavoiteohjelman kanssa ja tukea siinä asetettuja tavoitteita.

Tämän hetkinen PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2024 .

Mikäli PEVISA:n ehdot jalostusyhdistelmää suunniteltaessa herättävät kysymyksiä, on hyvä olla ennen astutusta yhteydessä jalostustoimikuntaan tai varmistaa pentueen rekisteröintikelpoisuus Suomen kennelliitosta.