JALOSTUSTYÖOHJE

Rotujärjestön jalostustoimikunta toimii ohjeistaen kasvattajia rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti huomioiden myös Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman ja jalostusstrategian.

Rotujärjestön jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Jalostuksen tavoiteohjelma onkin kattava ja ajankohtainen selvitys rotumme ominaisuuksista; näiden nykytilasta sekä tulevaisuuden jalostustavoitteista. JTO on kattava tietopaketti, joka jokaisen rotumme kasvattajan sekä rodustamme muuten kiinnostuneen kannattaa käydä ajatuksella läpi.