JALOSTUSTOIMIKUNTA

Jalostustoimikunta vuonna 2020

 

Jalostustoimikunnan pj.

Henna Laiho

jalostus@goldenring.fi

puh. 0400846822 (Tavoitat parhaiten arkisin klo 17 jälkeen tai viikonloppuisin.)

 

Muut jäsenet:

Riikka Aholammi

Erika Jylhä-Pekkala

Heli Kapanen-Lappalainen

Tiina Kuusonen

Viveca Lahokoski

Vilma Reunanen

Tanja Tenhonen

 

 

 

 

 

 

Suomen Kennelliiton ohjeistuksen mukaisesti jalostustoimikunta toimii rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti huomioiden myös Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman ja jalostusstrategian. Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. Jalostustoimikunta laatii tavoite- ja toimintaohjelmia ja huolehtii tarvittaessa yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, esimerkiksi ulkomaisten rodun yhdistysten välillä. Sen tulee soveltaa käytäntöön myös Kennelliiton ulkomuototuomariohjeistusta liioitelluista rotupiirteistä. Jalostustoimikunnan tehtävänä on turvata suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen tulevaisuus.

 

Jalostustoimikunnan tehtävänä on:

 • Seurata rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla sekä erityisesti rodun kotimaassa, ja jakaa rotutietoutta.
 • Toimia puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi, huomioiden koko käytettävissä oleva koira populaatio.
 • Kerätä ja jakaa yhdessä muiden toimikuntien kanssa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista.
 • Pitää tarvittaessa yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin.
 • Ohjata ja neuvoa kasvattajia ja urosten omistajia.
 • Julkaista ajankohtaisia asioita ja jalostusta käsitteleviä artikkeleita rotujärjestön Golden Ring lehdessä.
 • Osallistua koulutuksiin ja jakaa niistä saatua tietoa eteenpäin.
 • Seurata rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa niiden mahdollisista vaikutuksista rotuun.
 • Kantaa päävastuu yhdessä hallituksen ja työryhmien kanssa JTO:n ja PEVISA-ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja seurannasta.
 • Käsitellä rodun poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat, sekä vastata näihin kirjallisesti ja tarvittaessa perustella kantansa. Poikkeuslupa-anomuksiin liittyvissä lausunnoissa on tuotava esiin täyttääkö yhdistelmä rodun JTO:n suositukset jalostuskoirille.
 • Seurata viranomaisten sekä Kennelliiton ja FCI:n koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja suosituksia sekä tiedottaa niistä jäsenistöään.
 • Seurata PEVISA-ohjelman vaikutuksia rotuun ja toteuttaa vuoden 2015 alusta voimaan tulleeseen PEVISA- ohjelmaan liittyvää rotujärjestölle kuuluvaa seurantavelvollisuutta urosten jälkeläiskiintiön osalta.
 • Huolehtia PRA geenitestauksen ja selkätutkimusten tukien anomusten käsittelystä, sekä siirtämisestä maksuun ja julkaistavaksi.