Näytteenotto geenitestausta varten

20.2.2018

Geenitestauksen liittyvässä ohjeistuksessa on aiemmin mainittu, että geenitestinäyte tulee olla eläinlääkärin ottama. Ohjeistusta on nyt tarkennettu ja näytteenottajina hyväksytään jatkossa eläinlääkäreiden lisäksi Kennelliiton viralliseksi hyväksymät näytteenottajat seuraavan ohjeen mukaisesti.  

Kennelliiton hyväksymiä DNA-näytteitä (polveutuminen, perinnöllisten sairauksien tutkiminen) saavat ottaa:

-    eläinlääkärit

 -   DNA-näytteenottoon pätevöidyt kennelneuvojat ja aluekouluttajat (vain poskisolu- ja karvanäytteet)

  -  Kennelliiton hyväksymien DNA-laboratorioiden edustajat (verinäytteet vain eläinlääkärin valvonnassa)

 

Huomioida tulee, että verinäytteet tulee edelleen ottaa vain eläinlääkärin toimesta tai eläinlääkärin välittömässä valvonnassa. Koiran tunnistusmerkintä tulee aina tarkastaa näytteenoton yhteydessä.  Geenitestitulosten julkaisun ja tukien maksun yhteydessä tulee virallinen näytteenotto todistaa. Jos merkintää virallisesta näytteenotosta ei ole tuloslomakkeessa, tulee esittää kopio näytteenottokaavakkeesta tai eläinlääkärin lasku, jossa on maininta näytteenotosta.  

 

Seuraavasta linkistä löydät tiedot henkilöistä, joilla on oikeudet viralliseen näytteenottoon. 

https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/dna-naytteenottajat