DNA-tutkimusten tuloksia aletaan tallentaa Kennelliiton Jalostustietojärjestelmään

15.2.2017

Kennelliitto aloittaa DNA-tutkimustulosten tallennuksen koiran tietoihin 15.2.2017, josta ne tulevat näkyviin Jalostustietojärjestelmään. DNA-testien tulokset tulevat ensimmäisessä vaiheessa tallennettavaksi roduille, joilla DNA-testi on aiemmin hyväksytty Kennelliitossa, ja joista osalla DNA-testistä saatava tulos on rekisteröinnin edellytys. Muiden rotujen ja testien osalta DNA-tutkimusten tulosten tallennuksesta päätetään myöhemmin.

http://www.kennelliitto.fi/uutiset/dna-tutkimusten-tuloksia-aletaan-tallentaa-kennelliiton-jarjestelmaan