NOME-B (Goldenmestaruus)

Säännöt 1.1.2018 alkaen

I YLEISTÄ 

 

1§ Kultainen Rengas- Golden Ring GR ry järjestää vuosittain kultaistennoutajien Goldenmestaruuskilpailun noutajien NOME-B metsästyskokeessa. 

2§ Kokeen tarkoituksena on edistää kultaistennoutajien koulutusta, lisätä harrastajien määrää sekä tehdä tunnetuksi ja parantaa kultaistennoutajien metsästys- ja käyttöominaisuuksia pienriistan talteenottajina. 

3§ Kilpailussa noudatetaan Suomen Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevia sääntöjä sekä NOME-B-kokeessa Noutajien rodunomaisten kokeiden sääntöjä. 

4§ Goldenmestaruudessa järjestetään virallinen NOME-B-koe kaikissa luokissa. VOI luokan NOME-B kokeen arvosteleva tuomari/tuomarit valitsee/valitsevat luokan parhaan kultaisennoutajan josta tulee Golden mestari. 

5§ Goldenmestaruuteen on ilmoittauduttava virallisen NOME-B kokeen ilmoittautumisaikana. Osallistumismaksun määrää vuosittain Kultainen Rengas-Golden Ring GR ry:n hallitus nome-toimikunnan esityksen pohjalta. 

6§ Kilpailuun saavat osallistua kultaisetnoutajat, joiden omistaja on Suomen kansalainen ja asuu Suomessa. Lisäksi omistajan tulee olla Golden Ringin jäsen ja koira on rekisteröity Suomen Kennelliiton rekisteriin. 

7§ Kultainen Rengas- Golden Ring GR ry:n nome-toimikunta päättää vuosittain kokeen enimmäisosallistujamäärän luokittain. Osallistujamäärä on rajoitettu ja tarvittaessa osallistujat karsitaan edellisen Goldenmestaruuskokeen jälkeen saavutettujen NOME-B-tulosten perusteella (valinnassa huomioidaan paras tulos, tasatuloksessa toiseksi paras tulos ratkaisee, ja tulosten ollessa edelleen tasan ratkaisu tehdään arpomalla). Edellisen vuoden Goldenmestari on oikeutettu osallistumaan kokeeseen.

 

II GOLDENMESTARUUDEN JÄRJESTÄMINEN 

 

8§ Goldenmestaruus-kilpailu järjestetään kaksipäiväisenä. Ensimmäisenä päivänä järjestetään NOME-B-kokeen 2x VOI-luokka. 

9§ Ensimmäisenä tai toisena päivänä järjestetään NOME-B-kokeen ALO ja AVO-luokat. Tuomarit valitsevat luokkansa parhaan kultaisennoutajan, joka palkitaan. 

10§ VOI luokan koe ensimmäisenä päivänä on kilpailu, jossa tuomari tai tuomarit sijoittavat kolme parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. Kilpailun paras koira on vuoden Goldenmestari. Mikäli mestaruudessa kiinni olevat koirat ovat niin tasaväkisiä ettei paremmuutta pysty tuomari/tuomarit ratkaisemaan,, on mahdollista järjestää kokeen jälkeen samana päivänä näiden koirien kesken ns.bonustehtävä, jossa mestari ratkaistaan. 

11§ Goldenmestari saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon, johon koiran omistajan on omalla kustannuksellaan kaiverrutettava koiran mahdolliset valionarvot ja nimi sekä oma nimensä. 

Kiertopalkinnon saajan on huolehdittava siitä, että palkinto on seuraavana vuonna ajoissa kilpailun järjestäjillä. Goldenmestari palkitaan myös henkilökohtaisella esinepalkinnolla. 

13§ Jos sama koira voittaa Goldenmestaruuden kolmesti, sen omistajalle lahjoitetaan GR:n toimesta kiertopalkinnon pienoismalli.

 

III MUUTA 

 

14§ Goldenmestaruuden tuomareina voivat toimia NOME-B-tuomarioikeudet omaavat tuomarit. 

15§ Goldenmestaruuden NOME-B-kokeeseen voivat osallistua myös muut kuin kultaisetnoutajat. Etusija kokeisiin osallistumiseen on aina kultaisillanoutajilla, joiden omistaja on Suomen kansalainen ja asuu Suomessa sekä on Golden Ringin jäsen ja jonka koira on rekisteröity Suomen Kennelliiton rekisteriin. 

16§ Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Kultainen Rengas — Golden Ring GR ry:n hallitus kuultuaan ensin yhdistyksen nome-toimikuntaa.